Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

I.  Yêu cầu của khách hàng Hệ thống chấm công bằng thẻ cảm ứng (38 máy) cho xưởng sản xuất trên 4,000 công nhân Các máy chấm công được đặt ở nhiều nơi của 1 nhà xưởng. Công nhân có thể chấm công ở bất cứ máy chấm công nào. Phần mềm có thể xuất ra dữ liệu của nhân viên...