Thông tin sản phẩm mới

GATE CONTROL SYSTEM Sản phẩm GCS “Gate Control System”: phiên bản nâng cấp từ phần mềm RTMS là hệ thống kiểm tra điểm danh nhân viên tại cổng bao gồm việc kiểm tra tài sản nhân viên ra vào nhà xe, giúp cho các nhà máy sản xuất lớn đảm bảo: – An ninh...