Giao lưu cộng đồng sales – thêm kinh nghiệm & mở rộng quan hệ

CHIA SẺ – GIAO LƯU – HỌC HỎI Làm nghề sales, ắt hẳn bạn đã phải từng đối diện với rất nhiều thách thức, trong đó, việc cạnh tranh về giá hoặc phải làm sao để tiếp cận được với những khách hàng lớn cũng là một trong những thách thức không hề nhỏ mà bạn đang...