Bảng giá Smartboss KPI

Bản miễn phí Bản Cá Nhân Bản Doanh Nghiệp Miễn phí 200.000 VNĐ /tháng từ 30.000.000 VNĐ đến 70.000.000 VNĐ - trả 1 lần Phiên bản web Phiên bản web Phiên bản web - cài đặt trên server riêng tối đa 7 user tối đa 20 user Không giới hạn số user Không hỗ trợ chức năng thư...

Smartboss KPI – phần mềm quản lý đánh giá

Bảng giá Smartboss KPI Đăng ký dùng thử phần mềm * indicates required Email Address * First Name Điện thoại Cách xưng hô anh chị Qui mô doanh nghiệp Ít hơn 30 nhân viên Từ 30 – 50 nhân viên Từ 50 đến 200 nhân viên Từ 200 đến 1000 nhân viên Trên 1000 nhân viên...