Bản miễn phí

Bản Cá Nhân

Bản Doanh Nghiệp

Miễn phí
200.000 VNĐ /tháng
từ 30.000.000 VNĐ đến 70.000.000 VNĐ - trả 1 lần
Phiên bản web
Phiên bản web
Phiên bản web - cài đặt trên server riêng
tối đa 7 user
tối đa 20 user
Không giới hạn số user
Không hỗ trợ chức năng thư viện mẫu tiêu chí đánh giá
Hỗ trợ chức năng thư viện mẫu tiêu chí đánh giá
Hỗ trợ chức năng thư viện mẫu tiêu chí đánh giá

Miễn phí mãi mãi

Đăng ký ngay

Miễn phí dùng thử trong 3 tháng

Đăng ký

Tích hợp với các  phần mềm nhân sự đang sử dụng

Nhận tư vấn