Đăng ký để dùng thử phần mềm

* indicates required


Anh chị muốn dùng thử chức năng nào


HRPRO7.EAS là một phần mềm hoạt động trên nền web, hỗ trợ quá trình đánh giá nhân sự trong doanh nghiệp

  • Đánh giá đúng hiệu quả công việc để tiến hành chi trả lương thưởng hiệu quả
  • Đánh giá đúng năng lực để phân công đúng việc
  • Đánh giá đúng năng lực để nâng cao hiệu quả làm việc thông qua việc họach định đào tạo chính xác

EAS là viết tắt của Employee Appraisal System – nghĩa là hệ thống đánh giá nhân sự. HRPRO7.EAS có thể hoạt động độc lập hoặc họat động như là một phần của phần mềm HRPRO7 ( Phần mềm quản lý nhân sự )

Phần Mềm đánh giá nhân viên HRPro7.EAS

Một module mở rộng của Phần mềm Nhân Sự Tiền Lương HRPRO7

10  CHÍNH XÁC và MINH BẠCH

Một hệ thống đánh giá hiệu quả giúp cho việc chi trả lương thưởng được chính xác, minh bạch và khiến nhân viên “tâm phục khẩu phục”.

10  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

Khi bạn quan tâm đến sự phát triển của nhân viên, bạn cần một hệ thống đánh giá để tăng hiệu quả cho hoạt động đào tạo

10  THỰC THI KẾ HỌACH HIỆU QUẢ

Nếu bạn quan tâm đến việc “thực thi hiệu quả”, bạn cần một hệ thống giúp đo lường các chỉ tiêu công việc để đảm bảo mọi thứ theo đúng tiến độ

10  QUẢN TRỊ BÀI BẢN

Đồng bộ hóa cách thức quản lý giữa các manager, tất cả cùng quản lý chuyên nghiệp và bài bản

Vì sao doanh nghiệp nên dùng phần mềm đánh giá nhân viên? 

TĂNG NĂNG SUẤT CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN nhờ TRẢ CÔNG CHÍNH XÁC

Chế độ lương thưởng dựa trên hệ thống đánh giá hiệu quả sẽ kích thích nhân viên tự giác làm việc, tự giác cải tiến công việc. Ngòai ra, hệ thống đánh giá hiệu quả còn giúp doanh nghiệp nhận ra những điểm mà nhân viên cần phải đào tạo, từ đó tăng chất lượng đội ngũ nhân sự và góp phần tăng năng suất của tổ chức