Thẻ cảm ứng mỏng | Thẻ chấm công

Thẻ cảm ứng mỏng | Thẻ chấm công

Giới thiệu thẻ cảm ứng / thẻ chấm công Thẻ cảm ứng  là loại là thẻ nhựa có sử dụng ăngten tích hợp và sử dụng sóng radio để giao tiếp với đầu đọc thẻ hoặc máy chấm công cảm ứng Thẻ cảm ứng mỏng  thường được sử dụng như thẻ ID, thẻ nhân viên, thẻ chấm công thẻ chìa...