Vấn đề thường gặp

Với những doanh nghiệp có sử dụng nhiều máy chấm công

thumb_01_60_60Mất thời gian

Tốn nhiều thời gian download dữ liệu từ máy chấm công, đăng ký nhân viên mới, xóa dữ liệu nhân viên đã nghỉ việc …

thumb_01_60_60Mất kiểm soát

Dữ liệu chấm công tại chi nhánh có thể bị chỉnh sửa trước khi gửi về Tổng

thumb_01_60_60Đầy dữ liệu

“Bỗng nhiên” một ngày tất cả nhân viên đều không thể chấm công được vì máy bị đầy dữ liệu

Giới thiệu ứng dụng ROBOT giúp quản lý Nhiều máy chấm công một cách có hệ thống

Các chức năng nổi bật 

  • Theo dõi trực tuyến trạng thái hoạt động của thiết bị & tự động cảnh báo khi có vấn đề
  • Tự động kết nối vào máy chấm công và download dữ liệu chấm công theo lịch định trước
  • Tự động upload nhân viên mới theo từng bộ phận, khu vực
  • Tự động Đồng bộ dữ liệu vân tay nhân viên theo từng phòng ban & khu vực theo lịch điều chuyển lao động tạm thời ( upload và xóa sau khi hết thời hạn điều chuyển)
  • Tự động xóa dữ liệu nhân viên cũ đã nghỉ việc ra khỏi bộ nhớ máy
  • và nhiều chức năng khác

Khả năng tích hợp với phần mềm và máy chấm công từ đơn vị khác  

tìm hiểu kỹ hơn về giải pháp này

This post is also available in: English