hội thảo về Kiểm soát lãng phí theo Lean

hội thảo về Kiểm soát lãng phí theo Lean

Hội thảo chuyên đề: “Kiểm soát lãng phí – Giải pháp sản xuất theo Lean trong thị trường cạnh tranh hiện nay” Diễn giả:                  Thạc Sĩ Huỳnh Bảo Tuân Nội dung chương trình: 08h30 – 09h00: Chào đón khách mời. 09h00 – 10h30: Cách tiếp cận Lean và những rào cản,...