Bảng giá Smartboss KPI

Bản miễn phí Bản Cá Nhân Bản Doanh Nghiệp Miễn phí 200.000 VNĐ /tháng từ 30.000.000 VNĐ đến 70.000.000 VNĐ - trả 1 lần Phiên bản web Phiên bản web Phiên bản web - cài đặt trên server riêng tối đa 7 user tối đa 20 user Không giới hạn số user Không hỗ trợ chức năng thư...

Smartboss KPI – phần mềm quản lý đánh giá

Bảng giá Smartboss KPI Đăng ký dùng thử phần mềm * indicates required Email Address * First Name Điện thoại Cách xưng hô anh chị Qui mô doanh nghiệp Ít hơn 30 nhân viên Từ 30 – 50 nhân viên Từ 50 đến 200 nhân viên Từ 200 đến 1000 nhân viên Trên 1000 nhân viên...

Tư vấn về máy chấm công

Xin vui long chat với chúng tôi tại khung hội thoại bên dưới Nhận tư vấn online Bằng cách chat với chúng tôi trong khu thoại dưới đây hoặc đăng ký sử dụng thử phần mềm Miễn phí sử dụng thử Đăng ký ngay Để lại thông tin để nhận tài liệu hoặc nhận tư vấn qua điện thoại...