Giải pháp chấm công trong sản xuất

Những yêu cầu thường thấy khi xây dựng hệ thống chấm công tính lương tự động cho công ty Sản xuất Đặc thù của ngành là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp. Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau: Hệ thống quản...
Giải pháp chấm công dành cho tập đoàn, công ty có nhiều chi nhánh

Giải pháp chấm công dành cho tập đoàn, công ty có nhiều chi nhánh

Các yêu cầu đặc biệt dành cho giải pháp chấm công cho các tập đoàn: Có giải pháp đặc thù để tối ưu cho các công ty con với mô hình khác nhau ( sản xuất, bán lẻ, văn phòng ..) Có giải pháp đưa dữ liệu từ các công ty con về tổng, theo thời gian thực Kết hợp với việc...