fbpx

Chấm công trong các công ty xây dựng (EN)

Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN hoặc cung cấp IP tĩnh cho tất cả các công trường Có thể chấm công bằng vân...