Lời chào từ Tinh Hoa 

Cảm ơn bạn đã sử dụng phần mềm Đánh giá công việc. Chúng tôi mong rằng sản phẩm này sẽ giúp bạn:

  1. Xây dựng được các tiêu chí đánh giá chính xác, ít cảm tính
  2. Nhắc bạn dù bận rộn thế nào cũng đừng quên đánh giá nhân viên
  3. Đơn giản hóa việc đánh giá nhân viên cho bạn

Vui lòng gọi 0909511902 trong trường hợp sau:

  • Cần hỗ trợ đưa bộ tiêu chí đánh giá có sẵn vào phần mềm để áp dụng thử
  • Cần xây dựng hệ thống trọn gói đánh giá – lương thưởng