Chọn trang

BNI - CEO Chapter

ceo chapterCEO là Chapter đầu tiên của BNI Việt Nam sinh hoạt vào sáng thứ 3 hàng tuần. Đây cũng là Chapter tốt nhất của BNI Việt nam tính tới thời điểm hiện tại. Hình thành với 5 thành viên cốt lõi ban đầu và ra mắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2010, CEO đạt mốc tối đa 47 thành viên tính đến tháng 12 năm 2010.

Trong vòng 8 tháng đầu tiên, thành viên của CEO đã trao nhau hơn 400 cơ hội kinh doanh tương đương hơn 13,3 tỉ đồng. Với thành tích của mình, CEO đã được vinh danh là một trong những Chapter xuất sắc khu vực Châu Á Thái Bình Dương và được BNI trao tặng bằng khen nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập BNI tổ chức tại California, Hoa Kỳ vào năm 2011.

Kể từ năng 2012, CEO chọn lựa con đường phát triển theo chất lượng. Các hội viên được chọn lọc và duy trì theo tinh thần “mong muốn hướng đến vị trí dẫn đầu trong ngành nghề mà mình đại diện”. 

Từ tháng 12.2014, CEO chapter quyết định thay đổi slogan của mình, trở thành “luôn nỗ lực 100% để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực của mình”,  thay cho slogan cũ là “mong muốn đạt được vị trí dẫn đầu”. 

Hiện nay, vào thứ 3 hàng tuần, các thành viên CEO gặp nhau để hỗ trợ nhau liên tục cải tiến, nhằm vượt trội chính mình để hướng đến vị trí dẫn đầu. 

1. Tiêu chí kết nạp hội viên

Ngoài quy định của BNI, Hội viên được xem xét kết nạp vào CEO khi đáp ứng 02 tiêu chí:

1.1 Doanh nghiệp mà người đề nghị kết nạp đại diện: có ngành nghề không trùng với hội viên của CEO Chapter; hoạt động ít nhất đủ 5 năm; có tổ chức rõ ràng.

1.2 Cá nhân đề nghị kết nạp: là người có thái độ và hành động phù hợp với tôn chỉ của CEO Chapter và đang giữ vị trí điều hành doanh nghiệp (CEO hoặc Giám đốc).

2. Quy trình kết nạp

Ban MC dựa trên tiêu chí kết nạp Hội viên để xét đơn xin gia nhập. Sau khi xét thấy đáp ứng tiêu chí kết nạp, Ban MC gửi thông tin đề nghị kết nạp để BKS xem xét và có ý kiến. Thông tin được gửi đến BKS trong đó có ý kiến cụ thể về Mục 1 và Mục 2 nêu tại Điều này

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của Ban MC, đại diện BKS phải có ý kiến trả lời cụ thể là chấp thuận hay không chấp thuận kết nạp hội viên. Nếu quá thời hạn nêu trên mà BKS không có ý kiến thì xem như là chấp thuận việc kết nạp hội viên mà Ban MC đề xuất.

3. Tiêu chí đánh giá hội viên

Hội viên chất lượng: Là hội viên sau 12 tháng hoạt động đang là thành viên của 01 Power Team đang hoạt động trong CEO.