Giảm lãng phí với hoạt động đánh giá liên tục

Giảm lãng phí với hoạt động đánh giá liên tục

Câu chuyện thành công  Khi ứng dụng phần mềm đánh giá hiệu suất công việc với KPI để giảm lãng phí trong doanh nghiệp Trước đây: Doanh nghiệp X tổ chức đánh giá nhân viên mỗi năm một lần. Mỗi kỳ đánh giá vào cuối năm đều là giai đoạn căng thẳng của Ban Quản Trị và tất...
Tăng cường an ninh với Giải pháp kiểm soát ra vào cổng

Tăng cường an ninh với Giải pháp kiểm soát ra vào cổng

Ứng dụng Giải pháp kiểm soát ra vào cổng  Một câu chuyện thành công Trước đây: Doanh nghiệp C (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) là một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, và Doanh nghiệp D hoạt động trong lĩnh vực sản xuất may mặc, gặp nhiều...
4 lợi ích với Giải pháp kiểm soát suất cơm

4 lợi ích với Giải pháp kiểm soát suất cơm

Ứng dụng Giải pháp kiểm soát suất cơm  Một câu chuyện thành công Trước đây: Doanh nghiệp B (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) là một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất điện tử, găp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát suất ăn. Những bài toán cần phải giải...