Giảm lãng phí với hoạt động đánh giá liên tục

Giảm lãng phí với hoạt động đánh giá liên tục

Câu chuyện thành công  Khi ứng dụng phần mềm đánh giá hiệu suất công việc với KPI để giảm lãng phí trong doanh nghiệp Trước đây: Doanh nghiệp X tổ chức đánh giá nhân viên mỗi năm một lần. Mỗi kỳ đánh giá vào cuối năm đều là giai đoạn căng thẳng của Ban Quản Trị và tất...
Tăng sự chủ động của nhân viên với phần mềm đánh giá KPI

Tăng sự chủ động của nhân viên với phần mềm đánh giá KPI

Câu chuyện thành công  Khi ứng dụng phần mềm đánh giá hiệu suất công việc với KPI, trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đây: Anh A là giám đốc của Doanh nghiệp X đang họat động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thường xuyên gặp căng thẳng trong công việc điều hành....