Câu chuyện thành công 

Khi áp dụng giải pháp tự động hóa chấm công tính lương

Trước đây: Doanh nghiệp A (là chuỗi các nhà hàng) găp nhiều khó khăn trong việc chấm công tính lương. Ca kíp phức tạp, thời gian OT thay đỏi hàng ngày. Bộ phận nhân sự luôn bị động chờ đợi bảng xếp ca từ ca trưởng của nhà hàng. Vừa mất nhiều thời gian, vừa không chính xác.

Sau đó:  Doanh nghiệp A đầu tư cho giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương. Thông tin giờ bấm công được chuyển tự động vào phần mềm. Việc xếp ca cũng được chuẩn hóa và được thực hiện qua web. Phần mềm tự động đối chiếu giờ bấm công với các ca đã đăng ký, và kiểm soát tốt việc tăng ca. Cả 3 đối tượng đều hài lòng:
– Phòng Nhân sự tốn ít công
– Nhân viên được chấm công, tính lương chính xác
– Công ty kiểm soát quỹ lương tăng ca chặt chẽ, giảm thất thoát quỹ lương

Vui lòng tham khảo giải pháp để được tư vấn thêm

HRportal quản lý giờ công & ca kíp làm việc qua mạng

Tiết kiệm thời gian quản lý nghỉ phép

Phần mềm đánh giá nhân viên KPI

Đánh giá khoa học, chính xác, hạn chế cảm tính

Máy chấm công & giải pháp

Bớt thời gian chấm công tính lương

Giải Pháp Tinh Hoa

Giải pháp công nghệ giúp bạn quản trị nhân sự hiệu quả hơn

 

Top 25 Nhà cung cấp Giải Pháp Nhân Sự  tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Xem chi tiết về giải thưởng

Phần mềm quản trị nhân sự

Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả quản trị nhân sự