fbpx

Trưởng nhóm kinh doanh

Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Chuyên viên kinh doanh

Lương 15 triệu ~ 40 triệu – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Nhân viên kinh doanh

Lương 8tr ~ 15tr – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Nhân viên tư vấn giải pháp

Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Sale Admin

Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Kế toán kho

Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Trưởng nhóm Kiểm thử phần mềm

Lương cạnh tranh – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (QC /Tester)

Lương 400$ ~ 800$ – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Kỹ thuật triển khai phần mềm

Lương 6tr ~ 8tr – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Business Analyst

Lương 600$ ~ 800$ – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Frontend Developer

Lương 600$ ~ 800$ – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Lương thỏa thuận – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

CÁC VỊ TRÍ ĐÃ TUYỂN DỤNG