Trợ lý kinh doanh

Lương 8 triệu ~ 10 triệu – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Chuyên viên kinh doanh

Lương 15 triệu ~ 40 triệu – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Chăm Sóc Khách Hàng

Lương 5 triệu ~ 7 triệu – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Business Analyst

Lương 600 USD ~ 800 USD – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Developer (.Net / C#)

Lương 600 USD ~ 600 USD – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Frontend Developer (Angular2/ NodeJS/ VueJS/ ReactJS)

Lương 600 USD ~ 800 USD – Làm việc: Bình Thạnh, TP.HCM – Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Liên hệ