Câu chuyện thành công 

Với giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương

Trước đây: Doanh nghiệp A (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) găp nhiều khó khăn trong việc chấm công tính lương. Ca kíp phức tạp, thời gian OT phụ thuộc vào kế họach sản xuất. Bộ phận nhân sự luôn bị động chờ đợi phía sản xuất duyệt bảng công. Vừa mất nhiều thời gian, vừa không chính xác.
Sau đó:  Doanh nghiệp A đầu tư cho giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương. Thông tin giờ công được đưa tự động vào phần mềm. Việc xếp ca bên phía sản xuất cũng được chuẩn hóa, để phần mềm dễ dàng “hiểu” ca kíp làm việc. Phần mềm tự động đối chiếu giờ bấm công với các ca kíp đã đăng ký, và kiểm soát tốt việc tăng ca. Cả 3 đối tượng đều hài lòng:
– Phòng Nhân sự tốn ít công
– Nhân viên được chấm công, tính lương chính xác
– Công ty kiểm soát quỹ lương tăng ca chặt chẽ, giảm thất thoát quỹ lương

Vui lòng tham khảo giải pháp hoặc phản hồi lại email này để được tư vấn thêm

Giải pháp AutoID kiểm soát ra vào nhà xưởng

Tăng cường an ninh cho khu vực sản xuất

Giải pháp AutoID kiểm soát tại nhà ăn công nghiệp

Tăng sự hài lòng cho nhân viên, tiết kiệm thời gian báo cáo

Phần mềm quản trị nhân sự

Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả quản trị nhân sự

Máy chấm công & giải pháp

Bớt thời gian chấm công tính lương

Giải Pháp Tinh Hoa

Giải pháp công nghệ giúp bạn quản trị nhân sự hiệu quả hơn

 

Top 25 Nhà cung cấp Giải Pháp Nhân Sự  tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Xem chi tiết về giải thưởng