Chọn trang

Bảo dưỡng hệ thống với trung tâm bảo hành chuyên nghiệp (EN)

tu van mua hang

Định kì bảo dưỡng hệ thống, xóa các dữ liệu rác để máy chạy nhanh hơn
Định kì kiểm tra hệ thống và có báo cáo tổng kết về chất lượng hệ thống và dự báo về các lỗi có thể xảy ra
Định kì kiểm tra dữ liệu, đảm bảo dữ liệu được back up đầy đủ, đúng quy trình

Vui lòng xem chi tiết về các dòng máy được bảo dưỡng