Chọn trang

 CSP – Customer Success Program 

Chương trình tư vấn ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự

1. Gặp trực tiếp – Một buổi hẹn gặp trực tiếp tại doanh nghiệp trong vòng 2 giờ, giữa khách hàng và chuyên gia tư vấn Giải Pháp của chúng tôi  

2. Đối tượng tham gia HR / HRM / HRD  

3. Tư vấn về Ứng dụng công nghệ vào quản lý nhân sự: thảo luận về các vướng mắc hiện có ở doanh nghiệp, trong các nghiệp vụ

   • Quản lý hồ sơ nhân sự tập trung
   • Chấm công – quản lý ngày phép – quản lý lương 
   • Đánh giá & quản lý năng suất 
   • Tổ chức tuyển dụng 
   • Tổ chức đào tạo
   • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nhân sự 

4. Kết quả 1 Lộ trình Giúp doanh nghiệp có được định hướng chính xác & lộ trình từng bước xây dựng hệ thống nhân sự 

   

  Vui lòng Đăng Ký tại đây