Chọn trang

Cuộc sống là một hành trình

bí quyết : tìm kiếm, phát triển và giữ chân nhân tài"

Ngày tốt đẹp nhất trong cuộc sống chính là hôm nay

“Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. hạnh phúc chính là con đường”. – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Cuộc sống không chỉ có đích đến, mà là những chuyến đi để ta tận hưởng. Hãy cùng khám phá những ngày đặc biệt trong mỗi tháng để làm cho mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta thêm đáng nhờ nhờ có điều gì đó hướng đến ngoài công việc

kpi và các đánh giá hiệu quả công việc

Chuỗi sự kiện "CHIỀU THỨ 5 - YÊU CÔNG VIỆC - YÊU CUỘC SỐNG"

Nằm trong sứ mệnh xây dựng những môi trường làm việc “An Toàn – Khỏe mạnh – Sáng tạo”, Tinh Hoa thường xuyên tổ chức chuỗi sự kiện bao gồm 3 chủ đề 

Chiều thứ 5 
Zoom Online
200
Miễn phí