Chọn trang

eBook

Quản trị nhân sự

Trong kỷ nguyên số

Main contents

Nội dung chính của eBook

C&B và Total Rewards

 • Tìm hiểu về C&B
 • Total Rewards và mối quan hệ với C&B
 • Kim chỉ nam xây dựng Total Rewards
 • Các điểm vướng khi xây dựng Total Rewards

Khung năng lực

 • Khung năng lực và cấu trúc
 • Mục đích sử dụng 
 • Ứng dụng của khung năng lực
 • Cách xác định cấp độ trong ma trận năng lực
 • Phương pháp đánh giá 
 • Thời điểm có thể áp dụng Khung năng lực trong tổ chức
 • Những điểm vướng khi áp dụng khung năng lực

Benefits

Lợi ích mang lại

By Emma Sophia

“Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên số” mang đến cho người đọc những kiến thức chuyên sâu về Total reward, khung năng lực và làm thế nào để có thể ứng dụng những kiến thức này cho doanh nghiệp của mình.

Download eBook