Chọn trang

eGCS – Giải pháp kiểm soát ra vào

Giải pháp kiểm soát ra vào cho các nhà máy sản xuất, bao gồm các thiết bị nhận diện sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) hoặc thẻ từ, các cổng kiểm soát tự động (speedgate), và hệ thống phần mềm quản lý. Giải pháp nhằm giúp kiểm soát tất cả những ai ra vào các khu vực trong nhà xưởng.

Thông tin chi tiết

Chức năng chính của giải pháp

Giải pháp cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết cho doanh nghiệp kiểm soát chặc chẽ hoạt động ra vào, giúp đảm bảo tính bảo mật thông tin và an toàn cho doanh nghiệp

Bộ phận bảo vệ

 • Kiểm tra thông tin trên màn hình.
 • Xem thông tin trực tuyến trên màn hình và cảnh báo khi có thông tin sai.
 • Màn hình hiển thị thông tin nhân viên có hình ảnh và thông tin các trường hợp vi phạm.
 • Xem số lượng nhân viên và khách đang có mặt tại công ty dưới dạng tổng hợp và chi tiết thông tin.
 • Phát hành thẻ/ đăng kí vân tay dành cho khách.
 • Nhập danh sách khách. 

Ban An ninh | An toàn

 • Quản lý danh sách blacklist, danh sách vi phạm.
 • Quản lý dữ liệu ra vào.
 • Xem số lượng nhân viên và khách hiện có trong công ty.
 • Xem lịch sử quá trình ra vào của khách/của nhân viên.
 • Vô hiệu hoá các nhân viên/khách không được tiếp tục ra vào cổng.

Nhân viên/ Khách

 • Khi vào ra phải quét khuôn mặt / vân tay đối với nhân viên.
 • Đối với khách khi vào ra phải đăng kí trước sau đó quét vân tay hoặc thẻ khi vào ra

Phòng hành chính nhân sự

 • Nhập danh sách nhân viên & khách.
 • Đăng kí khuôn mặt và vân tay dành cho nhân viên.

Thông tin chi tiết

4 thành phần của Giải pháp 

Các thành phần chính cấu thành giải pháp kiểm soát ra vào hiệu quả cho doanh nghiệp

Cổng kiểm soát

Các loại gate barrier

Thiết bị chấm công

các dòng máy nhận diện

Phần mềm quản lý

giải pháp của Tinh Hoa

Thiết bị cảnh báo

Phần mềm & thiết bị

Lọi ích của Giải pháp 

eGCS – giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động ra vào một cách hiệu quả

Kiểm soát người lạ

Kiểm soát tất cả người lạ ra vào khu vực sản xuất, có khả năng ảnh hưởng đến tài sản, máy móc, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh.

Nhân viên cũ

hòng ngừa nhân viên cũ nghỉ việc có mâu thuẫn với công ty có thể tìm cách phá hoại.

Thu thập dữ liệu

Đảm bảo dữ liệu ra vào được ghi nhận đầy đủ – liên tục, khi xảy ra sự cố sẽ luôn có dữ liệu đầy đủ.

Mô hình

Tích hợp với

phần mềm HR

Giải pháp có khả năng mở rộng cao cho phép doanh nghiệp tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự của Tinh Hoa hoặc của các đơn vị cung cấp khác.

Reliable Partner

Các khách hàng tiêu biểu

Những thương hiệu dẫn đầu đã triển khai thành công và đang sử dụng Giải pháp kiểm soát ra vào của Tinh Hoa.

Nhân viên tư vấn miễn phí

Những thương hiệu dẫn đầu đã triển khai thành công và đang sử dụng Giải pháp kiểm soát ra vào của Tinh Hoa.