Giải pháp kiểm soát ra vào

Kiểm sóat với hệ thống cổng kiểm sóat Tripod Turnstile 

Kiểm sóat với phần mềm GCS kết hợp máy chấm công  

Vui lòng xem VIDEO CLIP giới thiệu

Thay vì sử dụng cổng kiểm sóat, doanh nghiệp lắp đặt một màn hình LCD để hiển thị thông tin những người ra vào nhà xưởng. Bộ phận bảo vệ sẽ dựa vào thông tin trên màn hình để ngăn chặn những người ra vào không hợp lệ.

Danh sách chức năng của giải pháp quản lý ra vào nhà xưởng

Chức năng quản lý thông tin nhân viên
Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên
Thêm thông tin cho nhân viên mới
Chỉnh sửa thông tin nhân viên ( thông tin cơ bản, hình ảnh )
Import thông tin nhân viên bằng file xls
Xóa nhân viên đã nghỉ việc
Đưa nhân viên vào Blacklist để theo dõi
In thẻ nhân viên bằng barcode

Chức năng quản lý thông tin xe của nhân viên
Thêm thông tin xe của nhân viên ( loại xe, màu sắc, biển số .. )
Thay đổi thông tin xe của nhân viên
Chức năng đăng ký thêm xe cho nhân viên
In thẻ cho xe của nhân viên

Chức năng quản lý nhân viên của nhà thầu
Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên
Thêm thông tin cho nhân viên mới
Chỉnh sửa thông tin nhân viên ( thông tin cơ bản, hình ảnh )
Import thông tin nhân viên bằng file xls
Xóa nhân viên đã nghỉ việc
Đưa nhân viên vào Blacklist để theo dõi
In thẻ nhân viên bằng barcode

Chức năng quản lý blacklist
Thêm nhân viên vào blacklist họăc loại bỏ ra khỏi blacklist
Ghi chú lý do
Import nhiều nhân viên 1 lúc / loại bỏ nhiều nhân viên 1 lúc

Chức năng báo cáo
Báo cáo danh sách nhân viên ra vào theo thời gian
Báo cáo danh sách nhân viên còn hiện diện trong nhà xuởng
Tùy chọn thời gian xuất báo cáo: theo ngày hoặc theo tháng
Báo cáo những nhân viên có giờ ra vào bất thường
Báo cáo những nhân viên có lỗi ra vào ( vào – ko ra, ra – không vào )
Báo cáo tổng kết công theo tháng
Chức năng tùy chỉnh báo cáo ( cần có kiến thức về SQL )
Dịch vụ: tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu, dựa trên những thông tin đã có sẵn

Bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn?

hoặc download tài liệu giải pháp tại đây

Vì sao doanh nghiệp nên đầu tư vào Giải pháp kiểm soát ra vào nhà xưởng 

3 lợi ích mà giải pháp này mang lại

10  KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO

Những nhân viên đang làm việc hoặc vừa mới nghỉ việc cần phải bị hạn chế ra vào khu vực trong thời gian không được phân ca làm việc, vì họ thuộc đối tượng ( tạm thời ) không có phận sự nhưng lại nắm rất  rõ thông tin và gần như đi lại tự do trong khu vực làm việc

10 GIÁM SÁT CHẶT CHẼ

Tất cả mọi người phải được kiểm tra trước khi ra vào nhà xưởng phải sản xuất, khi cần có thể truy lại dữ liệu ra vào tại bất kỳ thời điểm nào

10  THÔNG TIN KỊP THỜI

Ngay khi có sự cố cháy nổ, phải nhanh chóng biết danh sách những người đang còn kẹt lại ở trong khu vực

Khu vực sản xuất cần được đảm bảo an toàn, chỉ dành cho những người có phận sự. Với hệ thống kiểm sóat ra vào tại cổng, những người không phận sự sẽ không được ra vào nhà xưởng, và việc ra vào của tất cả mọi người đều phải được lưu lại record.

Nhiều nhân viên đã nghỉ việc do có mâu thuẫn với tổ chức, hoặc thành phần xấu có chủ đích phá hoại, rất dễ trà trộn và vượt qua cổng bảo vệ. Một khi vào được khu vực sản xuất, họ sẽ đem lại nhiều mối nguy hiểm với hậu quả không thể đo lường được.

Câu chuyện thành công

ĐẢM BẢO AN TÒAN LAO ĐỘNG 

Khu vực công trường xây dựng cần kiểm sóat chặt lượng công nhân ra vào để đảm bảo chỉ những công nhân nào đã trải qua chương trình huấn luyện an tòan lao động mới được vào làm việc. Việc thiếu giám sát có thể dẫn đến tai họa khó lường, tốn kém chi phí rất nhiều khi xảy ra tai nạn lao động, và thậm chí liên quan đến trách nhiệm hình sự. 

Công việc giám sát này thực sự là thử thách khi sử dụng lực lượng lao đầu của các nhà thầu phụ. Việc triển khai hệ thống kiểm sóat ra vào sẽ giúp việc kiểm sóat hiệu quả hơn. 

 

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Khu vực sản xuất cần được đảm bảo an toàn, chỉ dành cho những người có phận sự, không phải ai muốn ra vào cũng được. Với hệ thống kiểm sóat ra vào, những người không phận sự sẽ không được ra vào nhà xưởng, và việc ra vào của tất cả mọi người đều phải được lưu lại record. Những record này sẽ là nguồn dữ liệu phục vụ cho việc điều tra khi có sự cố

 

ĐẢM BẢO BÍ MẬT KINH DOANH 

Các doanh nghiệp gia công theo đơn đặt hàng thường phải tuân thủ nghiêm ngặt qui trình đảm bảo an tòan thông tin, đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối các bản thiết kế, thông tin đơn hàng, cấu hình đóng gói sản phẩm ..v..v.. Trong doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng gia công luôn có các khu vực được kiểm sóat cao về an ninh.

   

Liên hệ