Chọn trang

Giải Pháp Kiểm Soát Ra Vào Nhà Xưởng

Kiểm sóat với hệ thống cổng kiểm sóat Tripod Turnstile 

Khu vực sản xuất cần được đảm bảo an toàn, chỉ dành cho những người có phận sự. Với hệ thống kiểm sóat ra vào tại cổng, những người không phận sự sẽ không được ra vào nhà xưởng, và việc ra vào của tất cả mọi người đều phải được lưu lại record.

Nhiều nhân viên đã nghỉ việc do có mâu thuẫn với tổ chức, hoặc thành phần xấu có chủ đích phá hoại, rất dễ trà trộn và vượt qua cổng bảo vệ. Một khi vào được khu vực sản xuất, họ sẽ đem lại nhiều mối nguy hiểm với hậu quả không thể đo lường được.

Câu chuyện thành công

ĐẢM BẢO AN TÒAN LAO ĐỘNG 

Khu vực công trường xây dựng cần kiểm sóat chặt lượng công nhân ra vào để đảm bảo chỉ những công nhân nào đã trải qua chương trình huấn luyện an tòan lao động mới được vào làm việc. Việc thiếu giám sát có thể dẫn đến tai họa khó lường, tốn kém chi phí rất nhiều khi xảy ra tai nạn lao động, và thậm chí liên quan đến trách nhiệm hình sự. 

Công việc giám sát này thực sự là thử thách khi sử dụng lực lượng lao đầu của các nhà thầu phụ. Việc triển khai hệ thống kiểm sóat ra vào sẽ giúp việc kiểm sóat hiệu quả hơn. 

 

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Khu vực sản xuất cần được đảm bảo an toàn, chỉ dành cho những người có phận sự, không phải ai muốn ra vào cũng được. Với hệ thống kiểm sóat ra vào, những người không phận sự sẽ không được ra vào nhà xưởng, và việc ra vào của tất cả mọi người đều phải được lưu lại record. Những record này sẽ là nguồn dữ liệu phục vụ cho việc điều tra khi có sự cố

 

ĐẢM BẢO BÍ MẬT KINH DOANH 

Các doanh nghiệp gia công theo đơn đặt hàng thường phải tuân thủ nghiêm ngặt qui trình đảm bảo an tòan thông tin, đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối các bản thiết kế, thông tin đơn hàng, cấu hình đóng gói sản phẩm ..v..v.. Trong doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng gia công luôn có các khu vực được kiểm sóat cao về an ninh.