Phần mềm nhân sự tiền lương

Câu chuyện thành công 

Trước đây: Doanh nghiệp A (là chuỗi các nhà hàng) găp nhiều khó khăn trong việc chấm công tính lương. Ca kíp phức tạp, thời gian OT thay đỏi hàng ngày. Bộ phận nhân sự luôn bị động chờ đợi bảng xếp ca từ ca trưởng của nhà hàng. Vừa mất nhiều thời gian, vừa không chính xác.

Những khó khăn đã gặp:

 • Ca kíp làm việc linh hoạt tại các cửa hàng, sẽ rất mất thời gian nếu chỉ sử dụng máy chấm công mà không có phần mềm chuyên dụng về chấm công  & tính lương
 • Khó tìm kiếm đơn vị cung cấp nào có khả năng đáp ứng yêu cầu đặc biệt giúp quản lý hiệu quả chuỗi cửa hàng một cách tập trung
 • Không thể kết nối trực tiếp các máy chấm công tại nhiều chi nhánh để quản lý tập trung

Sau đó:  Doanh nghiệp A đầu tư cho giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương.

 • Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7
 • HRportal cho phép các cửa hàng trưởng xếp ca làm việc, điều động nhân sự, quản lý chấm công
 • Máy chấm công tại các cửa hàng

Thông tin giờ bấm công được chuyển tự động vào phần mềm. Việc xếp ca cũng được chuẩn hóa và được thực hiện qua web. Phần mềm tự động đối chiếu giờ bấm công với các ca đã đăng ký, và kiểm soát tốt việc tăng ca.

Kết quả:

 • Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương cho bộ phận nhân sự
 • Tiết kiệm thời gian hỗ trợ cho bộ phận IT
 • Kiểm soát được chi phí tiền lương

Cả 3 đối tượng đều hài lòng:
– Phòng Nhân sự tốn ít công
– Nhân viên được chấm công, tính lương chính xác
– Công ty kiểm soát quỹ lương tăng ca chặt chẽ, giảm thất thoát quỹ lương

Vui lòng tham khảo Phần mềm Nhân Sự tiền lương HRPRO7 để được tư vấn thêm

Phần mềm đánh giá nhân viên 

Câu chuyện thành công 

Trước đây: Doanh nghiệp B (làm trong ngành dịch vụ) găp nhiều khó khăn khi phát triển ra nhiều chi nhánh. Duy trì chất lượng dịch vụ trong hệ thống nhiều chi nhánh đòi hỏi việc đánh giá nhân viên thường xuyên và liên tục.

Những khó khăn đã gặp:

 • Giải pháp tổ chức đánh giá phải hiệu quả, đơn giản
 • Kết quả đánh giá phải tích hợp được phần mềm lương
 • Các tiêu chí đánh giá rất đa dạng, thay đổi tùy theo đối tượng. Có tiêu chí đánh giá hàng quý, tháng, tuần, thậm chí hàng ngày.

Sau đó:  Doanh nghiệp B đầu tư cho giải pháp đánh giá nhân sự Smartboss KPI.

 • Phần mềm đánh giá nhân viên
 • Có nơi lưu trữ tạm các ghi nhận khen thưởng / vi phạm, làm cơ sở để dễ dàng đánh giá khi đến kỳ
 • Tổ chức được hệ thống đánh giá định kỳ hàng ngày cho các bộ phận đặc biệt (vd: vệ sinh, tiếp tân .. )
 • Tích hợp với Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7

Kết quả:

 • Tiết kiệm thời gian tổ chức đánh giá nhân sự và làm báo cáo tổng kết
 • Việc đánh giá diễn ra dễ dàng trên web/ mobile
 • Kiểm soát được chất lượng công việc và chất lượng dịch vụ 

Vui lòng tham khảo Phần mềm Đánh giá hiệu suất công việc Smartboss KPI  để được tư vấn thêm

Giới thiệu:

Công ty A là chủ sở hữu đã đưa các thương hiệu nổi tiếng của thế giới vào gồm có kem, nhà hàng nướng, piza ..  Ở thời điểm triển khai giải pháp, Doanh nghiệp đã có hơn 100 cửa hàng, với số lượng nhiều nhân viên.

This post is also available in: English