Chọn trang

Bạn có đang gặp những vấn đề sau với hệ thống chấm công & tính lương của mình? 

  • thiếu công 41% 41%
  • Chờ đợi download quá lâu 24% 24%
  • Thiếu chức năng quản lý trung tâm 18% 18%
  • Máy chấm vì đầy bộ nhớ 12% 12%
  • Tính tóan thủ công quá nhiều 6% 6%

Những nguyên nhân khiến Doanh Nghiệp chưa sử dụng hệ thống chấm công của mình một cách hiệu quả

%

vì nhân viên phàn nàn thiếu công, lại tốn nhiều thời gian để kiểm tra

%

vì thiếu chức năng quản lý trung tâm

%

vì phải đợi quá lâu để download thẻ điểm danh, update thông tin nhân viên

%

vì phải tính tóan thủ công quá nhiều, do phần mềm chấm công không đáp ứng

%

vì do máy chấm công đầy bộ nhớ nên chạy quá chậm

Bạn muốn tìm hiểu chi tiết các giải pháp?