Chọn trang

Hỗ trợ khách hàng (EN)

3 Cách để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Tinh Hoa

1.Từ Helpdesk ZENDESK

“Vào: tinhhoa.zendesk.com – Chọn: Submit a request ( điền yêu cầu cần hỗ trợ và các thông tin cần thiết )”

2. Từ website 127.0.0.1/giaiphap

Click vào support và điền yêu cầu thông tin

3. Gửi email cho hotrokythuat@127.0.0.1/giaiphap

Nội dung email sẽ được tự động chuyển đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Hoặc quý khách có thể tham khảo và tìm kiếm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây 

 Toàn thể Tinh Hoa 2013