Chọn trang

Bộ cài phần mềm (EN)

Đây là nơi lưu trữ các bản cài đặt các phần mềm cơ bản.

Lưu ý: Ở mỗi nội dung, chúng tôi chỉ đưa nội dung giới thiệu để khách hàng có thể dễ dàng tra cứu. Nếu bạn muốn download file cài đặt, có 2 cách:

  • Bạn cần login bằng account Customer@127.0.0.1/giaiphap. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận được password
  • Bạn có thể đăng kí login bằng account gmail của mình với bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ share quyền truy cập tài liệu này (và tất cả tài liệu dành cho khách hàng) cho account gmail của bạn

Cổng thông tin này dành cho các khách hàng đã mua sản phẩm của Tinh Hoa hoặc mua gói dịch vụ bảo hành bảo trì. Nếu bạn chưa mua, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng Tinh Hoa, đẻ nhận account dùng thử trong thời gian 1 tháng để trải nghiệm dịch vụ.

Lê Nguyễn 

Trung tâm chăm sóc khách hàng

0919 039 774 – thile@127.0.0.1/giaiphap