Chọn trang

(028) 6258.7699

Hỗ trợ kỹ thuật

Thời gian hoạt động: 8.00 đến 17.00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

1900.63.62.36

Hotline hỗ trợ kỹ thuật

Thời gian hoạt động: 8.00 đến 17.00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần – Thứ Bảy: từ 8.00 đến 12.00

0919.039.774

Tiếp nhận than phiền & khiếu nại

Thời gian hoạt động: 8.00 đến 17.00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần – Thứ Bảy: từ 8.00 đến 12.00

Ngòai giờ hành chính, vui lòng gọi: 0919.397.169 (gặp Nhã Nguyễn) hoặc 0919.039.665 (gặp Quỳnh Như)

Yêu cầu hỗ trợ & theo dõi tiến độ xử lý

Đặt yêu cầu online – thay vì gọi điện – để được hỗ trợ nhanh hơn

Giúp khách hàng sử dụng hệ thống Tinh Hoa hiệu quả hơn 

Đăng ký vào CUSTOMER PORTAL để được
+ Xem tòan bộ thông tin những lần xảy ra lỗi với hệ thống của mình mà đội ngũ kỹ thuật Tinh Hoa đã xử lý & ghi nhận
+ Tìm kiếm tài liệu hướng dẫn sử dụng
+ Đưa yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật & giám sát tiến trình xử lý

Đăng ký tại đây