Chọn trang

Giới thiệu tổng quan về module chấm công

Tiết kiệm thời gian khi tạo báo cáo chấm công

Download dữ liệu chấm công nhanh và tự động lấy dữ liệu từ nhiều nguồn

Tiện lợi khi sử dụng kết quả chấm công

Tự động xử lý công theo công thức định sẵn

Nhân viên chấm công hiệu quả, không bị mất log

Tự động xử lý công theo công thức định sẵn

Tiết kiệm thời gian vận hành hệ thống thiết bị chấm công- Giảm thời gian upload / download dữ liệu nhân viên lên máy chấm công

Báo cáo chi tiết cung cấp đầy đủ thông tin

Tiết kiệm thời gian quản lý nghỉ phép

Gia tăng sự kiểm soát quá trình chấm công

Kiểm soát việc tăng ca / đổi lịch làm việc

Theo dõi được tình trạng chỉnh sửa log chấm công

Theo dõi việc tuân thủ qui định của luật lao động về số giờ làm việc và số giờ tăng ca

Theo dõi tình trạng chấm công

Điểm khác biệt của phần mềm chấm công HRPRO7

 • Phối hợp nhịp nhàng với hệ thống thiết bị phần cứng máy chấm công bằng vân tay/thẻ
 • Hỗ trợ mạnh mẽ nhiều loại ca kíp làm việc, đã triển khai thành công tại nhiều khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau
 • Phần mềm có khả năng chỉnh sửa theo yêu cầu chấm công đặc thù từng công ty, với hệ thống báo cáo đa dạng
 • Đáp ứng được nhu cầu tự động hóa việc chấm công – tính lương – tính bảo hiểm xh – tính thuế thu nhập
 • Đơn giản – dễ dùng bằng việc loại bỏ những thứ không cần thiết
 • Có khả năng mở rộng / điều chỉnh trong tương lai

Chức năng chi tiết

Tiết kiệm thời gian khi tạo báo cáo chấm công

Tự động xử lý công theo công thức định sẵn

Tính công tự động – công nhân sản xuất 3 ca

Tính công tự động – công nhân có điều chuyển lao động

Tính công tự động – Nhân viên hay đi công tác

Tính công tự động – Ca gãy

Tính công tự động – Ca linh hoạt, ca dịch vụ

Chế độ làm việc đặc biệt cho nhóm thai sản hoặc nhóm đặc biệt, cho phép đi trễ về sớm

Tham khảo hệ thống của nhiều ngành tiêu biểu

 

Banner

Download dữ liệu chấm công nhanh và tự động

 • Thiết lập chế độ download tự động
 • Tự động lấy ngày phép từ web Portal
 • Tự động lấy thông tin công tác từ web Portal
 • Tự động lấy thông tin tăng ca, lịch làm việc từ web portal

Tiện lợi khi sử dụng kết quả chấm công

 • Chốt bảng công & Tự động chuyển sang module tính lương
 • Import từ file chấm công download từ máy, trường hợp mạng bị hư
 • Nhập giờ điểm danh cho từng người

Nhân viên chấm công hiệu quả, không mất log

 • Tự động Theo dõi trạng thái chấm công và ghi nhận log điểm danh để đối chiếu
 • Nhập tay giờ điểm danh: Nhanh chóng bổ sung dữ liệu trong trường hợp máy chấm công gặp sự cố

Báo cáo chi tiết cung cấp đầy đủ thông tin

 • Báo cáo tổng kết công theo tháng
 • Báo cáo lỗi điểm danh , Báo cáo các trường hợp vi phạm ( quên chấm công, chấm thiếu log, bấm quá nhiều)
 • Báo cáo thống kê hiện diện- kiểm tra số lượng nhân viên làm tại từng thời điểm, theo từng ca, từng ngày
 • Báo cáo giờ quét bất thường, đi làm ngoài lịch, đi sai ca, vi phạm đi trễ về sớm

Tiết kiệm thời gian vận hành hệ thống thiết bị chấm công

Quản lý thiết bị theo nhóm – tương ứng với phòng ban

Thiết lập lịch tự động đồng bộ

Đồng bộ vân tay từ xa, giữa nhiều chi nhánh

Quản lý thông tin trên từng thiết bị

Tự đồng bộ thời gian máy chấm công với giờ hệ thống

Thiết lập lịch tự động download log

Tiết kiệm thời gian quản lý nghỉ phép

 

Các loại báo cáo nghỉ phép

Dành cho HORECA: Theo dõi danh sách ngày off của nhân viên ( giống theo dõi nghỉ bù)

Cho phép quản lý nghỉ bù để bù vào giờ tăng ca

Gia tăng sự kiểm soát quá trình chấm công

Untitled-1

Kiểm soát việc tăng ca / đổi lịch làm việc

Thiết lập qui định tự động để loại bỏ giờ tăng ca không phù hợp. Vd: nếu thực tế làm nhiều hơn đăng kí

Duyệt tự động ( theo qui định được thiết lập ) và duyệt thủ công từng trường hợp

Cho phép trưởng bộ phận sử dụng HRPortal để duyệt công tác, tăng ca ..

Theo dõi được tình trạng chỉnh sửa log chấm công

 

Báo cáo phân biệt log điểm danh nào được lấy từ máy chấm công, log nào được nhập tay

Theo dõi việc tuân thủ qui định của luật lao động về số giờ làm việc và số giờ tăng ca

Khi xuất báo cáo – Highlight thông tin cho những nhân viên vượt mức qui định tăng ca theo luật LĐ (khi xuất báo cáo)

Quản lý các báo cáo chấm công ảo ( bao gồm báo cáo công & báo cáo lương )

Theo dõi tình trạng chấm công

Theo dõi nhân viên vào ra trực tiếp trên màn hình một cách trực quan: theo dạng danh sách hoặc từng khung hình tương ứng với từng máy chấm công

Xem sô lượng nhân viên đang có mặt tại nơi làm việc theo từng bộ phận

Xem số lượng nhân sự của từng bộ phận đã đi làm thực tế so với sô đã đăng kí

Đối chiếu với dữ liệu đã ghi nhận trên máy chấm công kiểm tra thông tin trong trường hợp nhân viên báo có điểm danh mà không được ghi nhận

Những khách hàng đã sử dụng phần mềm chấm công HrPro 7

Sau khi sử dụng phần mềm, tôi thấy việc tạo bảng công cuối tháng được làm rất nhanh chóng, không còn tốn thời gian tính đi tính lại. Khi cần thống kê các thông tin về ngày công để tính các khoản phúc lợi cho nhân viên vào cuối năm thì truy xuất nhanh chóng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng bằng tay…

Chị Dung

Phòng Nhân sự, công ty AGTEX28 Hưng Phú

 

VNM

Cty Sữa VN

agtex 28

Tổng cty 28

hoa binh

Cty xây dựng Hoà Bình