Chọn trang

Tiết kiệm chi phí và quản lý chuyên nghiệp với giải pháp quản lý nhà ăn công nghiệp

quan ly nha an

Vì sao giải pháp quản lý nhà ăn giúp các công ty sản xuất chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng nước ngoài?

Tránh được những vấn đề sau:  (1) tốn nhiều thời gian cho việc báo cơm và thống kê số suất ăn, (2) chi phí hao hụt do phải trả tiền cho số lượng suất ăn nhiều hơn số nhân viên ăn thực tế (từ 5% đến 15% tổng số nhân viên ăn), (3) tranh cãi với đơn vị cung cấp suất ăn về chất lượng khẩu phần ăn?

Vui lòng xem chi tiết