Chọn trang

Những vấn đề thường gặp khi doanh nghiệp vừa và nhỏ không sử dụng giải pháp chấm công

 • Các nhân viên không đi làm nhưng không khai báo nghỉ phép
 • Càng ngày càng có nhiều nhân viên đi trễ, do bắt chước nhau
 • Nhân viên mới thấy nhân viên cũ đi trễ và cũng đi trễ, hoặc đi đúng giờ nhưng đọc báo, ăn sáng và làm việc riêng cho đến khi mọi người có mặt đầy đủ
 • Không thể chấm công cho nhân viên hay đi công tác
 • Mỗi lần xuất báo cáo chấm công thì ai cũng thiếu công, rất khó trừ lương

Tìm hiểu thông tin đầy đủ về các giải pháp chấm công tính lương dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Yêu cầu về độ bền 90% 90%
 • Yêu cầu về giải pháp 80% 80%
 • Yêu cầu về phần mềm 50% 50%
 • Yêu cầu về giá rẻ 30% 30%

Giải pháp chấm công tính lương:

 • Phần mềm chấm công Smartboss đóng gói, dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, dễ sử dụng và chi phí hợp lý
 • Web portal giúp nhân viên tự đăng ký nghỉ phép / công tác, và các trưởng phòng duyệt nghỉ phép
 • Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

 

 

Tìm hiểu thông tin đầy đủ về các giải pháp chấm công tính lương dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm