Kinh nghiệm tổ chức chấm công trong nhà máy

Thẻ chấm công do CNV Công ty lưu giữ, thẻ phải được lưu giữ thật cẩn thận, không làm hỏng. Hàng ngày CNV khi đến làm việc và trước khi ra về phải bấm thẻ. Đối với trường hợp máy hư… không thể bấm thẻ được thì phải chuyển cho Trưởng bộ phận trực tiếp xác nhận giờ vào...

Mẫu bảng chấm công

Xem danh sách các file: Bảng chấm công dành cho nhân viên văn phòng Bảng chấm công dành cho công nhân Cách thực hiện bảng chấm công bằng file excel (xls)   Các nội dung đang được cập nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin nhanh...