Chọn trang

Smartboss KPI

Phần mềm đánh giá công việc

KPI là gì ?

KPI, viết tắt cho Key Performance Indicators – chỉ số thể hiện kết quả tiến trình làm việc, được nhiều người sử dụng như là thước đo cho các mục tiêu công việc. Thay vì đặt các mục tiêu theo kiểu chung chung, như “cố gắng đạt hiệu quả trong chăm sóc khách hàng”, chúng ta sử dụng  KPI “tỉ lệ hài lòng của khách hàng đạt trên 90%” để cụ thể hóa mục tiêu này.

Ứng dụng của KPI vào quản trị nhân sự

vì sao nhiều người quan tâm đến KPI?

KPI được nhiều người thích sử dụng, với các mục tiêu:

 • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Định hướng khi giao việc cho nhân viên
 • Định hướng cho các hoạt động quản trị của công ty

Đăng nhập  

Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng, xin vui lòng đăng nhập tại đây

Đăng ký sử dụng miễn phí

Hoặc chat với chúng tôi

Để tìm hiểu phần mềm chi tiết hơn

Tham dự Thực hành Xây dựng KPI trên Excel và trên phần mềm

Nếu bạn còn gặp khó khăn trong việc xây dựng và đánh giá KPI, hãy đăng ký tham gia buổi thực hành

(Đăng ký sớm để giữ chỗ vì số lượng có hạn)

Danh sách các chức năng nổi bật của phần mềm đánh giá

Xây dựng hệ thống đánh giá
  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá năng lực & thái độ của nhân viên
  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá hiệu quả công việc
  • Xây dựng các nội dung đánh giá

Tổ chức đánh giá
  • Xây dựng các chương trình đánh giá ( ai đánh giá ai – khi nào )
  • Đánh giá từ trên xuống
  • Đánh giá chéo giữa các nhân viên

Tổng hợp báo cáo đánh giá
  • Xem kết quả đánh giá theo cá nhân
  • Tổng hợp kết quả đánh giá theo nhóm / phòng ban / tổ chức
  • Lưu trữ kết quả đánh giá để truy xuất từ các Phần mềm khác

Nhà quản lý nào cần phần mềm đánh giá nhân sự?

Nhà quản lý muốn Phát triển nhân viên

Giải pháp đo lường hiệu quả công việc sẽ hỗ trợ nhà quản lý (1)theo dõi tiến độ (2) nhận ra điểm tốt để động viên & (3) nhận ra điểm chưa tốt để kịp thời đào tạo

Nhà quản lý muốn Phát triển bản thân

Kết quả đo lường là ngôn ngữ giúp các nhà quản lý thể hiện năng lực của mình thông qua kết quả công việc & tiến trình làm việc. Nhà quản lý sẽ yên tâm rằng cấp trên nhận ra sự đóng góp của mình

Nhà quản lý muốn Nâng cao hiệu quả

Giải pháp đo lường là công cụ giúp nhà quản lý nhanh chóng nhận ra những vấn đề trong quá trình làm việc, từ đó sớm điều chỉnh để không ảnh hưởng đến hiệu quả nhóm

Doanh nghiệp nào cần phần mềm đánh giá nhân sự?

Doanh nghiệp muốn Xây dựng văn hóa & bản sắc doanh nghiệp

Khi có nhiều cấp bậc nhân viên, truyền tải thông điệp từ Ban Giám Đốc trở nên khó khăn, và phụ thuộc vào đội ngũ quản lý cấp trung

Doanh nghiệp muốn Tăng trưởng

Doanh nghiệp muốn thách thức sự tăng trưởng đòi hỏi phải quản trị nhiều mục tiêu cùng lúc, cân bằng các mục tiêu lợi nhuận, làm khách hàng hài lòng, và văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp muốn Phát triển bền vững

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn,  thông qua hệ thống đánh giá hiệu quả công việc với KPI

Đội ngũ làm việc hiệu quả và chủ động hơn

(1) Đánh giá đúng để khen thưởng hiệu quả,
(2) Đánh giá đúng năng lực để phân công đúng người đúng việc,
(3) Đánh giá đúng để đào tạo hiệu quả

Các phiên bản

Trải nghiệm thử Online

Hoặc chat với chúng tôi

Để tìm hiểu phần mềm chi tiết hơn

Các phiên bản phần mềm

Phần mềm Smartboss KPI phù hợp với 

Doanh nghiệp sản xuất

Đặc thù của ngành sản xuất là sử dụng nhiều nhóm nhân viên, mỗi nhóm có một kiểu đánh giá khác nhau.

Chuỗi bán lẻ / nhà hàng

Các doanh nghiệp chuỗi bán lẻ / dịch vụ thường có số lượng nhân viên nhiều, nên yêu cầu việc đánh giá phải có tính hệ thống cao và phải thực sự hiệu quả.

Xây dựng

Đặc thù của doanh nghiệp xây dựng là sử dụng nhiều loại nhân viên, mỗi loại có một kiểu đánh giá khác nhau.

Doanh nghiệp vừa & nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần hoạt động hiệu quả. Giải pháp đánh giá giúp thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên và các quản lý cấp trung.

Đăng nhập  

Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng, xin vui lòng đăng nhập tại đây

Đăng ký 


Họ & Tên
Số điện thoại

Cách xưng hô

Qui mô doanh nghiệp

Bạn muốn dùng thử chức năng nào?

Hoặc chat với chúng tôi

Để tìm hiểu phần mềm chi tiết hơn

Tham dự Thực hành Xây dựng KPI trên Excel và trên phần mềm

Nếu bạn còn gặp khó khăn trong việc xây dựng và đánh giá KPI, hãy đăng ký tham gia buổi thực hành

(Đăng ký sớm để giữ chỗ vì số lượng có hạn)