Chọn trang

Phần Mềm quản lý nhân viên Smartboss FOCUS

Giúp các nhà quản lý Ủy thác công việc hiệu quả

bạn có gặp những NỖI ĐAU KHI CHƯA GIAO VIỆC HIỆU QUẢ?

s

Bạn có quá nhiều công việc và có quá ít thời gian.

s

Bạn chưa cảm thấy nhân viên có thể gánh vác công việc giúp mình?

s

Bạn thấy dường như mình đang làm thay công việc của nhân viên

nếu đúng, có thể bạn đang cần một giải pháp giúp cho việc ủy thác được hiệu quả hơn 

Chúng ta thường gặp khó khăn gì trong việc Ủy thác cho nhân viên?

Vấn đề khi giao việc

  • Nhân viên nhận việc nhưng không hoàn thành được mục tiêu đề ra
  • Nhân viên lười báo cáo, báo cáo không đầy đủ hoặc thậm chí không báo cáo – người quản lý mất thời gian xem đi xem lại & nhắc nhở báo cáo
  • Nhân viên thiếu tự giác trong việc tổng kết công việc và lên kế hoạch công việc cho tương lai

Nguyên nhân

  • Không xác định mục tiêu thật rõ ràng – hành động thật cụ thể cụ thể
  • Chưa chú trọng vào việc thảo luận với nhân viên về mục tiêu công việc & kế hoạch hành động
  • Sa đà quá nhiều vào việc quản lý tác vụ thay vì quản lý mục tiêu

Smartboss FOCUS – phần mềm quản lý nhân viên ? 

giúp bạn quản lý nhân viên và ủy thác công việc một cách hiệu quả  

Bằng việc giúp nhân viên của bạn xác định mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể. Giúp họ tự theo dõi tiến trình công việc hàng ngày / hàng tuần. Tự động cập nhật dữ liệu từ báo cáo của nhiều nhân viên một cách đồng thời. 

Miễn phí sử dụng

Miễn phí sử dụng dành cho nhóm nhỏ dưới 7 nhân viên.

Các chức năng chính

thumb_01_60_60Lên kế hoạch làm việc

 

Phần mềm giúp nhân viên và bạn có thể lên kế họach một cách dễ dàng, bằng cách gợi ý sẵn những mục tiêu thường thấy và hành động tương ứng. Danh sách mục tiêu & hành động được cung cấp bởi các chuyên gia về năng suất làm việc & quản trị doanh nghiệp

thumb_01_60_60Tự động cập nhật báo cáo

Kết quả làm việc của nhân viên được tự động vào trong báo cáo của bạn. Bạn có thể nhận số liệu từ cùng lúc nhiều nhân viên, nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Dữ liệu của nhân viên này được giữ kín, không để nhân viên khác biết

 

thumb_01_60_60Thiết lập báo cáo tổng hợp một cách linh hoạt

 

Bảng báo cáo công việc với định dạng xls cho phép thiết lập các công thức tổng kết rất linh hoạt. Bạn có thể lập công thức để trích xuất dữ liệu từ báo cáo của nhiều nhân viên để tạo thành báo cáo tổng hợp cho mình.

Sử dụng miễn phí SmartbossFOCUS

( dành cho nhóm nhỏ dưới 7 nhân viên )

Vui lòng đăng ký thông tin để được sử dụng sản phẩm này

Email: