Chọn trang
  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90%

Adaptor 12V-3A

Cung cấp nguồn điện hoạt động cho máy chấm công, hệ thống kiểm soát ra vào