Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

Các yêu cầu tiêu biểu của các doanh nghiệp xây dựng

 • Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân
 • Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN hoặc cung cấp IP tĩnh cho tất cả các công trường
 • Môi trường làm việc rất bụi bặm nên khó chấm công bằng vân tay
 • Giải quyết vấn đề chấm công dùm khi chấm công bằng thẻ
 • Có thể kết nối dữ liệu chấm công với các phần mềm quản lý công trình
 • Có thể quan sát được việc chấm công tại các công trình
 • Kết hợp việc chấm công với quản lý ra vào trong công trình và giám sát an toàn tại công trình
 • Kết hợp chấm công với việc quản lý nhân công của nhà thầu phụ
 • … và nhiều yêu cầu khác
 • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
 • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
 • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

xem hình ảnh triển khai thực tế

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm