Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • Quản lý chấm công nhân viên cho hơn 100 chi nhánh cửa hàng.

  • Hệ thống chấm công đơn giản cho toàn bộ nhân viên sử dụng.

  • Dữ liệu tại các chi nhánh tự động chuyển về server tại tổng công ty để xử lý.

  • Quản lý việc chấm công trực tuyến không cài đặt phức tạp.

Những rủi ro tiềm ẩn khi chưa sử dụng giải pháp:

rui ro tiem an blue

  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

Quy trình triển khai phần cứng:

  • Lắp đặt các máy chấm công tại các chi nhánh.
  • Hướng dẫn sử dụng và cấu hình để máy chấm công ra được internet.

 Quy trình triển khai phần mềm:

Qui trinh trien khia phan mem

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm