Chọn trang

Giới thiệu về sơ đồ cơ cấu tổ chức THS

Giới thiệu về các phòng ban

PHÒNG KINH DOANH

Đang đảm nhận công việc tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về công tác bán hàng và là cầu nối trực tiếp mang các sản phẩm và dịch vụ của Công ty đến cho khách hàng. Là bộ phận nghiên cứu và xây dựng chiến lược kinh doanh chung, từ đó giúp phát triển sản phẩm, phát triển thị trường cũng như nâng cao mối quan hệ giữa công ty và khách hàng

PHÒNG LẬP TRÌNH

Là nơi bắt nguồn của những phần mềm hỗ trợ công tác quản trị nhân sự hiện nay, giúp nâng cao chất lượng và chức năng của sản phẩm phần mềm. Ngoài ra, đây còn là bộ phận hỗ trợ khách hàng trong những yêu cầu mới phát sinh cùng với đó là sự sáng tạo và liên tục cải tiến mỗi ngày giúp gia tăng tính hiệu quả cho việc sử dụng các phần mềm giải pháp nhân sự.

PHÒNG SIS - Triển khai phần mềm

Phòng triển khai phần mềm đảm nhận việc lấy yêu cầu chi tiết, lên lịch triển khai và tiếp nhận sản phẩm phần mềm từ bộ phận lập trình bàn giao, giúp hỗ trợ bộ phận kinh doanh demo sản phẩm cho khách hàng. Từ đó kiểm tra cùng với việc chuẩn bị dữ liệu trước khi triển khai, cài đặt và hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm phần mềm theo yêu cầu phát sinh

PHÒNG MARKETING

Nắm giữ vai trò trung gian giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu của khách hàng. Là bộ phận nghiên cứu, thiết lập mối quan hệ hiệu quả đối với giới truyền thông; dự báo thị trường, xác định phân khúc thị trường cùng với đó là xác định mục tiêu giúp định vị thương hiệu và xây dựng chiến lược marketing phù hợp.

Introducing THS organizational structure diagram

About the departments

DEVELOPMENT

SOFTWARE

MARKETING