Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

Các yêu cầu tiêu biểu của các doanh nghiệp xây dựng

Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân
Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN hoặc cung cấp IP tĩnh cho tất cả các công trường
Môi trường làm việc rất bụi bặm nên khó chấm công bằng vân tay
Giải quyết vấn đề chấm công dùm khi chấm công bằng thẻ
Có thể kết nối dữ liệu chấm công với các phần mềm quản lý công trình
Có thể quan sát được việc chấm công tại các công trình
Kết hợp việc chấm công với quản lý ra vào trong công trình và giám sát an toàn tại công trình
Kết hợp chấm công với việc quản lý nhân công của nhà thầu phụ
… và nhiều yêu cầu khác

 • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
 • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
 • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

 

xem hình ảnh triển khai thực tế

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm

Customer requirement

Requirements from construction group

 • Quickly out timesheets and payroll to conduct payroll for workers
 • Can synchronize multiple branches at the same time, however, can not invest in expensive solutions such as VPN or provide static IP for all construction sites
 • So hard to make timekeeping by using fingerpront in dust environment
 • Integrated time attendance data with other construction management sosftware
 • Monitor staff making time timekeeping at all construction site
 • Combined time-keeping with safety monitoring at all constructions site
 • Combined time-keeping with worker management of subcontractor
 • … and other requirements
 • Satisfaction level of product 80% 80%
 • Satisfaction level of service 100% 100%
 • Satisfaction level of solution 90% 90%

Solution

Read full solutions

“I chose Tinh Hoa Solutions because of the ability to work with hardware vendors to customize according to the specific requirements of our company”

Mr Linh

Manager, Teakwang Vina

Please register to get advice on this solution with many years professional experience