Chọn trang
  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90%
  • Nút nhấn thoát khẩn khi có hỏa hoạn hoặc động đất.
  • Nhấn nút, khóa điện tử sẽ mất tác dụng, cửa mở để thoát ra ngoài.