Chọn trang

Giải pháp DASS

Phần mềm quản lý máy chấm công nhiều chi nhánh
Đối tượng khách hàng: các công ty sản xuất sử dụng nhiều máy chấm công  phân chia theo khu vực, có qui  định mỗi nhân viên chỉ được chấm công ở một khu vực nhất định Nỗi đau thường thấy:

 • Mất thời gian đăng kí và upload dữ liệu nhân viên lên các máy chấm công
 • Không thể lựa chọn nhân viên để upload lên máy chấm công (vì mất thời gian), thường phải upload toàn bộ nhân viên lên máy ( vừa tốn thời gian, vừa tốn tài nguyên bộ nhớ)
 • Bộ nhớ máy chấm công bị đầy vì dữ liệu nhân viên cũ chưa được xóa

Lợi ích đem lại

 • Hệ thống Đồng bộ dữ liệu tự động sẽ thực hiện các chức năng sau
  •  Tự động upload dữ liệu nhân viên của từng phòng ban lên các máy chấm công tương ứng cho phòng ban đó
  • Tự động xóa vân tay của nhân viên đã nghỉ việc
  • Khi nhân viên điều chuyển phòng ban, tự động cập nhật vân tay lên máy chấm công của phòng ban mới

  Giải pháp DASS giúp: 

  • Tiết kiệm thời gian cho bộ phận nhân sự. Chỉ việc quản lý nhân viên theo phòng ban, không cần phải lo việc upload dữ liệu lên máy chấm công
  • Dữ liệu nhân viên cũ được xóa khỏi máy chấm công, giúp máy chạy nhanh