WEBINAR

HR report & HR analytics –

Báo cáo nhân sự & Phân tích dữ liệu nhân sự 

Vì sao BÁO CÁO NHÂN SỰ cần đo đạc và đánh giá việc quản trị nguồn nhân lực

Việc đo đạc và đánh giá quản trị nguồn nhân lực là cần thiết vì nó giúp các tổ chức có cái nhìn tổng quan về nhân lực của mình và hiểu rõ về sự phù hợp giữa nguồn nhân lực và mục tiêu kinh doanh. 

 1. Đo lường hiệu suất làm việc: Quản trị nguồn nhân lực cần đo đạc và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên để xác định những điểm mạnh và yếu của họ. Điều này giúp tổ chức biết được những nguồn lực nào đang hoạt động tốt và cần được khuyến khích, cũng như những nguồn lực nào cần được nâng cao.

 2. Xác định nhu cầu nguồn nhân lực: Bằng cách đo đạc và đánh giá, tổ chức có thể xác định nhu cầu nguồn nhân lực để đảm bảo rằng có đủ nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Điều này giúp tổ chức tránh tình trạng thiếu nhân lực hoặc dư thừa nhân lực, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động.

 3. Phát triển nhân viên: Đo đạc và đánh giá cung cấp thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên, từ đó giúp tổ chức xác định các kế hoạch phát triển nhân viên hiệu quả. Các hoạt động đào tạo và phát triển có thể được thiết kế dựa trên những thông tin này để nâng cao năng lực và tăng cường sự phát triển cá nhân của nhân viên.

 4. Đánh giá hiệu quả chiến lược nhân sự: Đo đạc và đánh giá cung cấp thông tin về việc thực hiện chiến lược nhân sự của tổ chức. Điều này giúp tổ chức đánh giá xem liệu các chính sách và quy trình quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả hay không, và có cần điều chỉnh hay không để đảm bảo rằng nguồn nhân lực được quản lý một cách hiệu quả.

  WEBINAR DÀNH CHO NHỮNG AI ?

  Giám đốc doanh nghiệp / Giám đốc Nhân sự

  Báo cáo nhân sự có tầm quan trọng đặc biệt với giám đốc doanh nghiệp vì nó cung cấp thông tin quan trọng về nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào quá trình ra quyết định và quản lý chiến lược của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin về các xu hướng và thay đổi trong lĩnh vực nhân sự. Giám đốc doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để định hướng chiến lược nhân sự, đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn có những nguồn nhân lực phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thị trường.

  Trưởng Phòng nhân sự

  Báo cáo nhân sự  giúp đánh giá tình hình nhân sự, phân loại và phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên, Quản lý đào tạo và phát triển, quản lý chi phí nhân sự.  Trưởng phòng nhân sự phải xây dựng được và sử dụng được các báo cáo này để thúc đẩy nhân viên hoàn thiện hiệu suất làm việc và đưa ra các biện pháp cải thiện nếu cần thiết

   

   

   

   

   

   

   

  Trưởng phòng IT / Giám đốc IT

  Trưởng phòng IT sẽ Hỗ trợ phòng Nhân sự trong việc thu thập dữ liệu, đề xuất các giải pháp công nghệ để thu thập và xử lý thông tin nhân sự một cách hiệu quả. Ngoài ra, Trưởng phòng IT có thể hỗ trợ phòng HR trong việc định hướng phát triển công nghệ để cải thiện quy trình làm báo cáo nhân sự. Họ có thể đề xuất và triển khai các công nghệ mới như phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo hay hệ thống tự động để tối ưu hoá quy trình này

  Kết thúc webinar người tham dự sẽ 

  Hiểu rõ tầm quan trọng của một báo cáo HR và cách xây dựng bộ báo cáo HR đáp ứng các tiêu chí thường gặp như: 

  1. Đáp ứng Mục đích báo cáo – phù hợp đối tượng người xem  
  2. Hình thức: graphic, chart .. 
  3. Sự cẩn thận, ..
  4. Sự rõ ràng , cô đọng
  5. Tính thuyết phục 
  6. Kết luận 

  OUR SPEAKER

  Ths Xã Hội Học TRẦN MINH TRỌNG

  Hơn 20 năm trải nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng sống, phát triển thói quen và xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp.

  Chuyên gia đào tạo Viện LEADMAN, chuyện gia giáo dục của Google và đào tạo kỹ năng sống Amazon.

  Cố Vấn Đào Tạo The View Việt Nam, The Sprix Việt Nam

  NHẬN VÉ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ