Chọn trang

Phần mềm HRPRO7

Giải pháp quản lý nhân sự

Xuất phát từ nhu cầu quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, nhanh gọn và hiệu quả, HRPRO7 là sản phẩm chính của Công ty CP GIẢI PHÁP TINH HOA.Những tác vụ quản lý trong doanh nghiệp trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều với sự giúp sức của HRPro7.

Với những chức năng phong phú, mạnh mẽ, HRPRO7 còn đặc biệt nổi bật với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

HRPRO7 là hệ thống kết hợp 3 chức năng chính: Nhân Sự – Chấm Công – Tính Lương. 3 chức năng này có thể hoạt động độc lập với nhau tạo thành những gói nhỏ riêng biệt hay cũng có thể liên kết với nhau để trở thành một hệ thống thống nhất, chia sẽ những dữ liệu chung của nhau. Ngoài ra HRPRO7 còn có các gói chức năng mở rộng, có thể hoạt động độc lập, gồm có:

  • Module quản trị thiết bị chấm công DASS ( Data Auto-Synchronization Service)
  • Module theo dõi tiến trình chấm công RTMS (Real-time Monitoring Service)
  • Module quản lý nhà ăn ICMS (Industrial Canteen Management Software)
  • Module HRPortal –  tương tác với nhân viên qua web Portal

HRPRO7 Software

HRM Solutions

Derived from management needs of enterprise human resources professional, quick and efficient, HRPRO7 is the main product of THS. These tasks in business management a breeze, much simpler with the help of HRPro7.

With rich functionality, powerful, especially HRPRO7 also features user-friendly interface and easy to use.

HRPRO7 system combines three key functions: Human Resource – Attendance – Payroll. 3 functions can operate independently of each other forming a separate small package or can link together to become a single system, sharing the same common data. In addition, there are packages HRPRO7 extended functionality, can operate independently, including:

  • DASS Module ( Data Auto-Synchronization Service)
  • RTMS Module (Real-time Monitoring Service)
  • ICMS Module (Industrial Canteen Management Software)
  • HRPortal Module