Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • Hệ thống chấm công bằng vân tay cho số lượng nhân viên hơn 1000 người.
  • Đáp ứng được về việc lưu trữ dữ liệu điểm danh,vân tay và số lượng nhân viên ổn định.
  • Dịch vụ bảo trì và sữa chữa đáp ứng nhanh chóng khi có sự cố.
  • Tích hợp được với hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện

Những rủi ro tiềm ẩn khi chưa sử dụng giải pháp:

rui ro tiem an

  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

1. Phân bố hệ thống chấm công tại nhiều nơi để đáp ứng lưu lượng chấm công hàng ngày.

phan bo he thong bvhv

Phân bố số lượng máy hợp lý tại những vị trí thích hợp.

Mục đích: Giảm tải số lượng nhân viên điểm danh có thể gây ùn tắc tại giờ cao điểm.

 2. Thiết kế hộp bảo vệ cho thiết bị.

Hộp bảo vệ được thiết kế riêng biệt theo yêu cầu của khách hàng

hop bao ve

Mục đích: Với độ bền và chất lượng tốt bảo đám tránh những tác động từ bên ngoài như yếu tố thời tiết,môi trường…

 3. Sử dụng phần mềm để kiểm soát việc điểm danh của nhân viên.

Mục đích: Phần mềm kiểm soát thời gian chấm công và đặc biệt có thể tích hợp được với hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện

Kết quả triển khai

  • THS đã triển khai thành công hệ thống chấm công và giải pháp toàn diện cho Bệnh Viện Hùng Vương từ phần cứng đến phần mềm.
  • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ khách hàng.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi triển khai được đánh giá cao.

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm