Chọn trang

Giải pháp ICMS

ICMS - Phần mềm quản lý nhà ăn (Industrial Canteen Management System)

ICMS là một sản phẩm trong chuỗi các sản phẩm của công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa, sản phẩm ra đời với mục tiêu đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nâng cao khả năng kiểm soát hệ thống nhà ăn về các mặc như:  giảm thiểu chi phí thất thoát, nâng cao sự chuyên nghiệp trong qui trình quản lí của công ty…

  • Hệ thống ICMS cho phép tích hợp với hệ thống chấm công để tính suất ăn và lập kế hoạch thực phẩm theo ca, ngày làm việc của toàn nhà máy,xí nghiệp
  • Hệ thống gồm có nhiều trạm đặt tại các điểm phát cơm. Mỗi trạm gồm: – Đầu đọc thẻ, Màn hình LCD, Máy tính cài đặt phần mềm ICMS và bộ lưu điện, Hệ thống dây mạng, dây tín hiệu, dây điện