Chọn trang
  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90%
  • Nút nhấn dùng để mở cửa phía trong phòng/tòa nhà
  • Nút Exit làm bằng nhựa chống cháy

Thông số kỹ thuật:

Kích thước | 86mm(L)  x 86mm(W)  x 20mm(D)