Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • Các máy chấm công được lắp đặt tại nhà máy, tự động gửi dữ liệu về IT server tại tổng 
  • Hệ thống Access Control kết hợp chấm công 
  • Nhân viên có thể chấm công trên toàn hệ thống 
  • Tích hợp với phần mềm quản trị nhân sự có sẵn 
  • và nhiều yêu cầu khác 
  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

  • Nội dung đang cập nhật

Tìm hiểu chi tiết về giải pháp này

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm