Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • Hệ thống máy chấm công 
  • Phần mềm tự động download dữ liệu từ máy chấm công 
  • Hệ thống giám sát chấm công để phát hiện trường hợp chấm công lỗi 
  • và nhiều yêu cầu khác 
  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

Xem hình ảnh triển khai thực tế tại khách hàng

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm